BẢNG GIÁ SÀN HAMSTER - HAMSTERVN.NET

[Bấm vào đây để quay về diễn đàn Hamstervn]


H́nh ảnh
 
Phân loại và Tên gọi Mô tả Giá sàn


Campbell và Winter White
 

Abino Trắng toàn thân, đôi mắt có màu đỏ 60.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Bông lan Gần như là màu vàng cam toàn thân, sọc cùng màu lông và đậm hơn 1 chút chạy dọc sống lưng. 60.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Ḅ sữa Lông trắng, có những đốm đen hoặc nâu trông như 1 chú ḅ sữa. 60.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Ca cao (Chocolate) Gần như có màu đen nhưng sáng hơn và pha chút nâu, có sọc cùng màu lông chạy dọc ở sống lưng. 40.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Đen yếm trắng Tính khí khá dữ, khó thân thiện. Toàn thân có màu đen, phần cổ có 1 khoang trắng giống như đeo yếm. 40.000 VNĐ
(giá cũ: 50k)

[Đầu trang]

Đen Tính khí khá dữ, khó thân thiện. Toàn thân màu đen. 40.000 VNĐ
(giá cũ: 50k)

[Đầu trang]

Dillute Toàn thân màu trắng, không có sọc ở lưng, mắt đen. 100.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Saphiare Có màu xám nhạt, có sọc màu đâm hơn màu lông 1 chút chạy dọc sống lưng. 40.000 VNĐ
(giá cũ: 50k)

[Đầu trang]

Sóc Lông màu nâu đen, có sọc đen chạy giữa sống lưng. Khá lanh lợi. 40.000 VNĐ
(giá cũ: 50k)

[Đầu trang]

Trắng sọc đen Toàn thân màu trắng, trên lưng có sọc màu đen xám. 70.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Trắng sọc vàng Toàn thân màu trắng, trên lưng có sọc màu vàng rất nhạt. 120.000 VNĐ

[Đầu trang]

Trà sữa Có lông màu giống như màu cà phê sữa (nhưng sáng hơn) pha với màu vàng của trà. Bụng trắng. Trên lưng có sọc giống màu lông nhưng đậm hơn. 60.000 VNĐ
(giá cũ: 80k)

[Đầu trang]

Vàng chanh Toàn thân có một màu vàng chanh. 90.000 VNĐ
(giá cũ: 120k)

[Đầu trang]


Syrian Hamster (Bear)
 
Lông sát Lông ngắn. Tất cả các màu. 70.000 VNĐ
(giá cũ: 100k)

[Đầu trang]

Lông xù Lông xù dài ra, thường mọc khá nhanh ở phần sau. 90.000 VNĐ
(giá cũ: 130k)

[Đầu trang]


Roborovskii Hamster
 
Robo Mặt nâu Có màu nâu ở lưng và cả mặt 110.000 VNĐ
(giá cũ: 120k)

[Đầu trang]

Robo Mặt trắng Giống robo mặt nâu ở trên nhưng mặt màu trắng. 140.000 VNĐ
(giá cũ: 150k)

[Đầu trang]

Robo Isabelle Giống robo mặt trắng nhưng màu lông sáng rất nhạt, có thể dễ dàng nhận biết. 170.000 VNĐ
(giá cũ: 180k)

[Đầu trang]

Robo Platinum Toàn thân một màu trắng, được xem là hiếm nhất trong các loài hamster do sinh sản và chăm con non khó. 350.000 VNĐ

[Đầu trang]

Copyright © 2007 - 2013 by Hamstervn.Net